Geschäftsbedingungen

Algemene Voorwaarden B&B UniqueLudique KLIK HIER VOOR DE PDF

ALGEMENE VOORWAARDEN BED & BREAKFAST “UNIQUELUDIQUE”

Wij heten u van harte welkom in Bed & Breakfast “UniqueLudique”. Wij hanteren algemene voorwaarden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met uw verblijf in onze B&B.

1.   Terminilogie

 • De termen “UniqueLudique” en B&B zijn termen voor de B&B “UniqueLudique, Rijperweg 107, 1462 MG Middenbeemster.
 • Gast: een persoon die bij B&B “UniqueLudique” verblijft en als zodanig is aangemeld bij de reservering.
 • Hoofdgast: de persoon die bij B&B “UniqueLudique” heeft gereserveerd en daarmee een huurovereenkomst heeft aangegaan. Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze algemene voorwaarden van kracht. De hoofdgast dient minimaal 18 jaar oud te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.
 • Beheerder: de persoon die als eigenaar van de B&B, of namens de eigenaar van de B&B, de B&B (tijdelijk) beheert.
 • Reservering: een schriftelijke bevestiging door de beheerder van de B&B van een door de gast per telefoon of per e-mail gedane reservering.
 • Ingangsdatum: 1e dag van verblijf
 • Huurbedrag: de kosten voor het verblijf in de B&B

2.   Algemeen

 • Mevrouw Gerrie Jansen is eigenaar en beheerder van Bed & Breakfast “UniqueLudique”. Haar partner André van der Zwet is eveneens beheerder.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Bed & Breakfast “UniqueLudique”, gevestigd aan de Rijperweg 107 te Middenbeemster.
 • Gasten dienen een vaste woon- en verblijfplaats te hebben
 • UniqueLudique is niet geschikt voor kinderen. Gasten dienen daarom minimaal 16 jaar oud te zijn.
 • De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed and Breakfast “UniqueLudique” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van (verblijfs)kosten.
 • Gasten dienen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement Bed and Breakfast “UniqueLudique”.

3.   Reservering en bevestiging

 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt de beheerder een bevestiging (mits kamer(s) beschikbaar is/zijn) en is hiermee de reservering definitief voor beide partijen.

4.   Betaling

 • De verblijfskosten in Bed and Breakfast “UniqueLudique” dienen bij aankomst contant te worden voldaan.
 • Bij een reservering van vijf dagen of langer kan de beheerder een aanbetaling vragen van 50% van de overeengekomen huurprijs.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

5.   Annulering

 • Indien u door omstandigheden niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk aan de beheerder te melden.
 • Bij annulering betaalt de huurder een vergoeding aan de beheerder:
  • Tot twee weken voor de ingangsdatum is de annulering kosteloos
  • Binnen twee weken voor ingangsdatum is 25% van het huurbedrag als vergoeding verschuldigd.
  • Binnen één week voor ingangsdatum is 50% van het huurbedrag als vergoeding verschuldigd.
  • Op de ingangsdatum of bij “No Show” is 100% van het huurbedrag als vergoeding verschuldigd.
 • Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen te worden overgemaakt naar “UniqueLudique”, IBAN NL80 KNAB 0255084021. U ontvangt desgewenst hiervoor een factuur.

6.   Klachten

 • Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Ondanks onze goede zorgen is het toch mogelijk dat u een klacht heeft. Om uw klacht naar behoren op te lossen vragen wij u vriendelijk om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken.
 • Punten van verbetering horen wij graag! Hiervoor stellen wij het zeer op prijs als u een evaluatieformulier wilt invullen.

7.   Aansprakelijkheid

 • De eigenaar van B&B UniqueLudique kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
 • Alle risico’s met betrekking tot het verblijf in Bed and Breakfast “UniqueLudique” zijn voor rekening van de gasten.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld aan de beheerder.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BED & BREAKFAST “UNIQUELUDIQUE”

8.   Aankomst en vertrek

 • Op de dag van aankomst kunt u vanaf 16.00 uur inchecken. Hiervoor meldt u zich bij de beheerder en dient u zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
 • Uiterste tijd van inchecken is 21.00 uur.
 • Op de dag van vertrek is de uiterste uitchecktijd 11.00 uur.
 • In overleg met de beheerder kan van bovengenoemde tijden worden afgeweken.
 • Als gast ontvangt u een sleutel van alle door u betreedbare vertrekken. In geval van verlies van deze sleutel wordt een bedrag van 75 Euro in rekening gebracht.

9.   Ontbijt

 • Het ontbijt wordt tussen 08.00-10.00 uur in de woonkeuken geserveerd. Bij mooi weer kan het ontbijt in de tuin worden geserveerd.
 • In overleg met de beheerder kan van bovengenoemde tijden worden afgeweken.

10.   Uw verblijf

 • Houd rekening met alle bewoners van de B&B en de buren. Voorkom alle vormen van overlast met name tussen 22.00-07.00 uur.
 • Radio’s en televisies en andere geluidsbronnen mogen voor anderen geen hinder veroorzaken.
 • Gebruik door derden van de B&B is niet toegestaan.
 • Derden mogen niet zonder toestemming van de beheerder zich op de accommodatie van de B&B bevinden.

11.   Veiligheid, hygiëne en milieu

 • Voertuigen dienen op aanwijzing van de beheerder te worden geparkeerd.
 • De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en te worden verlaten.
 • Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
 • In de B&B is een verbandtrommel aanwezig.
 • In de gang op de 1e verdieping bij de kamers bevindt zich een brandblusser.
 • In verband met brandveiligheid is roken en open vuur (b.v. branden van kaarsen) in de gehele accommodatie binnen niet toegestaan. In de tuin is gelegenheid om te roken.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.