Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden B&B UniqueLudique KLIK HIER VOOR DE PDF

ALGEMENE VOORWAARDEN BED & BREAKFAST “UNIQUELUDIQUE”

 

1. Terminilogie

 • De termen “UniqueLudique” en B&B zijn termen voor de B&B “UniqueLudique, Rijperweg 107, 1462 MG Middenbeemster.
 • Gast: een persoon die bij B&B “UniqueLudique” verblijft en als zodanig is aangemeld bij de reservering.
 • Hoofdgast: de persoon die bij B&B “UniqueLudique” heeft gereserveerd en daarmee een huurovereenkomst heeft aangegaan.
 • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze algemene voorwaarden van kracht. De hoofdgast dient minimaal 18 jaar oud te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.
 • Beheerder: de persoon die als eigenaar van de B&B, of namens de eigenaar van de B&B, de B&B (tijdelijk) beheert.
 • Reservering: een schriftelijke bevestiging door de beheerder van de B&B van een door de gast per telefoon of per e-mail gedane reservering.
 • Ingangsdatum: 1e dag van verblijf
 • Huurbedrag: de kosten voor het verblijf in de B&B

2. Algemeen

 • Mevrouw Gerrie Jansen is eigenaar en beheerder van Bed & Breakfast “UniqueLudique”. Haar partner André van der Zwet is eveneens beheerder.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Bed & Breakfast “UniqueLudique”, gevestigd aan de Rijperweg 107 te Middenbeemster.
 • Gasten dienen een vaste woon- en verblijfplaats te hebben
  UniqueLudique is niet geschikt voor jonge kinderen. Gasten dienen daarom minimaal 12 jaar oud te zijn.
 • De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene
 • Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed and Breakfast “UniqueLudique” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van (verblijfs)kosten.
 • Gasten dienen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement Bed and Breakfast “UniqueLudique”.

3. Reservering en bevestiging

De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail, via onze website uniqueludique.nl of via www.bedandbreakfast.nl

Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt de beheerder een bevestiging (mits kamer(s) beschikbaar is/zijn) en is hiermee de reservering definitief voor beide partijen.

4. Betaling

 • De verblijfskosten in Bed and Breakfast “UniqueLudique” dienen bij aankomst contant te worden voldaan.
 • Bij een reservering van vijf dagen of langer kan de beheerder een aanbetaling vragen van 50% van de overeengekomen huurprijs.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

5. Annulering

 • Indien u door omstandigheden niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk aan de beheerder te melden.
 • Bij annulering betaalt de huurder een vergoeding aan de beheerder:
  – Tot twee weken voor de ingangsdatum is de annulering kosteloos
  – Binnen twee weken voor ingangsdatum is 25% van het huurbedrag als vergoeding verschuldigd.
  – Binnen één week voor ingangsdatum is 50% van het huurbedrag als vergoeding verschuldigd.
  – Op de ingangsdatum of bij “No Show” is 100% van het huurbedrag als vergoeding verschuldigd.
  – Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen te worden overgemaakt naar “UniqueLudique”, IBAN NL80 KNAB 0255084021. U ontvangt desgewenst hiervoor een factuur.

6. Klachten

Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Ondanks onze goede zorgen is het toch mogelijk dat u een klacht heeft. Om uw klacht naar behoren op te lossen vragen wij u vriendelijk om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken.
Punten van verbetering horen wij graag! Hiervoor stellen wij het zeer op prijs als u een evaluatieformulier wilt invullen.

7. Aansprakelijkheid

 • De eigenaar van B&B UniqueLudique kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
 • Alle risico’s met betrekking tot het verblijf in Bed and Breakfast “UniqueLudique” zijn voor rekening van de gasten.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld aan de beheerder.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BED & BREAKFAST “UNIQUELUDIQUE”

8. Aankomst en vertrek

 • Op de dag van aankomst kunt u vanaf 16.00 uur inchecken. Hiervoor meldt u zich bij de beheerder en dient u zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
 • Uiterste tijd van inchecken is 21.00 uur.
 • Op de dag van vertrek is de uiterste uitchecktijd 11.00 uur.
  In overleg met de beheerder kan van bovengenoemde tijden worden afgeweken.
 • Als gast ontvangt u een sleutel van alle door u betreedbare vertrekken. In geval van verlies van deze sleutel wordt een bedrag van 75 Euro in rekening gebracht.

9. Ontbijt

Het ontbijt wordt tussen 08.00-10.00 uur in Romantique geserveerd. Bij mooi weer kan het ontbijt in de tuin worden geserveerd.
In overleg met de beheerder kan van bovengenoemde tijden worden afgeweken.

10. Uw verblijf

 • Houd rekening met alle bewoners van de B&B en de buren. Voorkom alle vormen van overlast met name tussen 22.00-07.00 uur.
 • Radio’s en televisies en andere geluidsbronnen mogen voor anderen geen hinder veroorzaken.
 • Gebruik door derden van de B&B is niet toegestaan.
 • Derden mogen niet zonder toestemming van de beheerder zich op de accommodatie van de B&B bevinden.

11. Veiligheid, hygiëne en milieu

 • Voertuigen dienen op aanwijzing van de beheerder te worden geparkeerd.
 • De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en te worden verlaten.
 • Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
 • In de B&B is een verbandtrommel aanwezig.
 • In de gang op de 1e verdieping bij de kamers bevindt zich een brandblusser.
 • In verband met brandveiligheid is roken en open vuur (b.v. branden van kaarsen) in de gehele accommodatie binnen niet toegestaan. In de tuin is gelegenheid om te roken.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan

 

Wij heten u van harte welkom in Bed & Breakfast “UniqueLudique”. Wij hanteren algemene voorwaarden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met uw verblijf in onze B&B.

Unique Ludique
Rijperweg 107, 1462 MG Middenbeemster
+31 (0)611644936